Skip to content

GJINARI, JORGJI: Atlasi Dialektologjik i Gjuhës Shqipe.

DOI https://doi.org/10.29091/KRATYLOS/2010/1/40

Michiel de Vaan


e) Gjinari, Jorgji; Beci, Bahri; Shkurtaj, Gjovalin and Gosturani, Xheladin in collaboration with Dodi, Anastas and Totoni, Menella: Atlasi Dialektologjik i Gjuhës Shqipe. Two volumes. Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë/Università degli Studi di Napoli l’Orientale/Dipartimento di Studi dell’Europa Orientale, 2007, 2008. 464+601 pp. 29cm. Paperback. ISBN: 978-8895-04418-7.

Share


Export Citation