Skip to content

DEMIRAJ, BARDHYL: Gjon P. Nikollë Kazazi dhe “Doktrina” e tij. Prishtinë.

DOI https://doi.org/10.29091/KRATYLOS/2010/1/39

Michiel de Vaan


d) Demiraj, Bardhyl: Gjon P. Nikollë Kazazi dhe “Doktrina” e tij. Prishtinë: Akademia e shkencave dhe e arteve e Kosovës, 2006. 522 pp. 20 cm. Paperback. ISBN: 9951-413-34-X.

Share


Export Citation