Skip to content

OMARI, ANILA: Pjetër Bogdani: Cuneus Prophetarum.

DOI https://doi.org/10.29091/KRATYLOS/2010/1/38

Michiel de Vaan


c) Omari, Anila: Pjetër Bogdani: Cuneus Prophetarum (Çeta e Profetëve). Botim kritik. Tiranë: Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Instituti i gjuhësisë dhe i letërsisë, 2005. 905 pp. 25 cm. Hard cover. ISBN: 99943-773-8-2.

Share


Export Citation